ข่าวสังคม » อบต.กมลา เร่งขุดลอกคลองทั้งตำบล แก้ปัญหาน้ำท่วม

อบต.กมลา เร่งขุดลอกคลองทั้งตำบล แก้ปัญหาน้ำท่วม

6 ตุลาคม 2023
267   0

นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกอบต.กมลา มอบหมายให้ นายสันทัด คุ้มมิตร รองนายก อบต.กมลา ปฏิบัติหน้าที่ตรวจและควบคุมงานขุดลอกคลองหัวควน ที่มีความยาวตลอดคลองประมาณ 2 กม. ไหลผ่านพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 5 ตำบลกมลา เพื่อกำจัดขยะ วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆ แก้ปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน รวมถึงเพื่อความสะอาดและสวยงามของคลองสาธารณะในพื้นที่

ทั้งนี้ รองนายก อบต.กมลา ยังได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ร่วมกันดูแลความสะอาด งดทิ้งสิ่งของต่างๆ ลงในลำคลอง และหากหากมีความจำเป็นต้องทิ้งสิ่งของที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้แล้ว โดยเป็นสิ่งของที่มีขนาดใหญ่เช่น เตียง ฟูกที่นอน หรืออื่นๆ สามารถแจ้งมายัง อบต.กมลา เพื่อกำหนดนัดหมายเวลาในการจัดเก็บและกำจัดสิ่งของเหล่านั้น โดย อบต.กมลาจัดให้มีการดำเนินการในเรื่องนี้สัปดาห์ละ 1 วัน

error: Content is protected !!