ข่าวสังคม » แสนสิริจับมือไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก สานต่อความมั่นคงดั่งขุนเขา สะท้อนวิสัยทัศน์การสร้างสังคมที่ยั่งยืน

แสนสิริจับมือไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก สานต่อความมั่นคงดั่งขุนเขา สะท้อนวิสัยทัศน์การสร้างสังคมที่ยั่งยืน

7 ตุลาคม 2023
354   0

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ที่อาคารเอนกประสงค์ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง ซ.ภูธร อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และคุณสักวัฏ อิทธิสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Direct Sales Channels ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันแถลงข่าว การร่วมมือสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ปีที่ 11 ตอกย้ำเจตนารมย์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภูเก็ต สะท้อนวิสัยทัศน์สร้างสังคมที่ยั่งยืน โดยมีตัวแทนจากศาลเจ้ากะทู้ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย ศาลเจ้าบางเหนียว และศาลเจ้าสามกอง พร้อมด้วยสื่อมวลชน เข้าร่วม

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทางแสนสิริ และธนาคารไทยพาณิชย์ ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ต และความสำคัญของประเพณีถือศีลกินผัก ที่ปัจจุบันเป็น Flagship Event ระดับโลก ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และเกิดการกระจายรายได้สู่คนในพื้นที่ นอกจากนี้ภูเก็ต ยังได้รับการคัดเลือกจาก UNESCO ให้เป็น Creative Cities of Gastronomy หรือเป็นเมืองที่มีความสร้างสรรค์ทางด้านอาหาร และยังเป็นเมืองแรกในอาเซียนที่ได้รับรางวัลดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  และมั่นใจว่าชาวไทยและต่างประเทศที่ได้เข้าร่วมงานนี้  จะประทับใจกับอาหารที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อสุขภาพในหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนอาหารพื้นเมืองที่มีการรังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษเช่นกัน

ด้านนายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริ นับเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกๆ ที่บุกเบิกตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต จนชาวภูเก็ตให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตมากว่า 12 ปี นอกจากนี้ แสนสิริยังมุ่งมั่นร่วมสืบสาน “ประเพณีถือศีลกินผัก” ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภูเก็ตที่มีมาอย่างยาวนาน โดยในปีนี้แสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะภาคเอกชนที่มีเจตนารมย์เดียวกันในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภูเก็ตอย่างยั่งยืน ได้ผนึกความร่วมมือสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

“แสนสิริมีความมุ่งมั่นตามแนวคิดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชมอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นเป็นกำลังสำคัญในการเข้าร่วมประเพณีที่เก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ต พร้อมร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน โดยได้เชิญชวนครอบครัวแสนสิริแฟมิลี่ ทั่วประเทศ ร่วมถือศีลกินผัก ทำจิตใจให้สงบในช่วงประเพณีที่จะมาถึงในเดือนตุลาคมนี้ รวมทั้งยังได้เชิญชวนกลุ่มลูกค้าแสนสิริในจังหวัดภูเก็ต กลุ่มลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ พันธมิตรธุรกิจ ตลอดจนพนักงาน เป็นจิตอาสาทำความดีร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีครั้งสำคัญนี้

โดยจะมีการร่วมกันล้างอ๊าม ทำความสะอาด 4 ศาลเจ้าใหญ่ ได้แก่ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, ศาลเจ้าบางเหนียว, ศาลเจ้าสามกอง และศาลเจ้ากะทู้ นอกจากนี้แสนสิริยังร่วมเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต ที่มีมายาวนานเกือบ 200 ปี สู่กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติของแสนสิริทั้งในไทยและทั่วโลก กระตุ้นการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ภูเก็ตเพื่อร่วมประเพณี และผลักดันการท่องเที่ยวภูเก็ตให้คึกคักอีกด้วย”

ทางด้านนายสักวัฏ อิทธิสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Direct Sales Channels ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกับแสนสิริ ในการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักในจังหวัดภูเก็ตเป็นปีที่ 11 โดยในปีนี้ ธนาคารและแสนสิริ ยังได้ร่วมสนับสนุนเงินในการทำกิจกรรมสำหรับศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต มูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

นอกเหนือจากความร่วมมือในครั้งนี้  ธนาคารยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในจังหวัดภูเก็ตผ่านโครงการ SCB ชวนกันทำดี โดยเปิดโอกาสให้ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำงานจิตอาสาเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวมตลอดจนเชิญชวนลูกค้าของธนาคารเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน”

สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต หรือที่เรียกกันว่า เจี๊ยะฉ่าย เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ได้รับการ สืบทอดกันมายาวนานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่าง 15 ตุลาคม 2566 – 23 ตุลาคม 2566 อย่างเต็มรูปแบบและภายใต้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดภูเก็ตนี้ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี

โดยการละเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ถือเป็นการเจริญเมตตากรุณา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปยังสามารถร่วมชมพิธีกรรมสำคัญต่างๆ มากมาย อาทิ พิธียกเสาโกเต้ง, พิธีพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหาร), พิธีส่งเก้ง (สวดมนต์), โก๊ยโห้ย (ลุยไฟ), พิธีอิ้วเก้ง (แห่พระ), พิธีส่งหยกอ๋องส่องเต่ ส่างกิ้วอ๋อง (ส่งพระ) เป็นต้น

ประเพณีถือศีลกินผักปีนี้ แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังได้มีการออกแบบภาพการสื่อสารหลัก ภายใต้แนวคิด “ขุนเขา” ซึ่งมีความหมายถึง ความมั่นคงและสงบสุข อวยพรให้ชาวภูเก็ต มีความมั่นคงดั่งขุนเขา อิ่มบุญ อิ่มใจ พร้อมมีโชคลาภและความสุข อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในประเพณีถือศีลกินผักปีนี้ พร้อมเติบโตไปด้วยกัน ตอกย้ำเจตนารมย์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภูเก็ต สะท้อนวิสัยทัศน์การสร้างสังคมที่ยั่งยืน” 

error: Content is protected !!