ข่าวสังคม » มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้อ๊ามต่างๆ เพื่อร่วมสืบสานประเพณี ถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้อ๊ามต่างๆ เพื่อร่วมสืบสานประเพณี ถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต

12 ตุลาคม 2023
347   0

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่บริเวณชั่นล่างอาคารอเนกประสงค์มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายเล็ก ตันติวงศ์ไพศาล ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย อดีตสมาชิกวุฒิสภาภูเก็ต และผู้บริหารโรงแรมในเครือกะตะกรุ๊ป รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นางศุภลักษณ์ ดำรงค์เชื้อ รองนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดภูเก็ต

ได้ร่วมส่งมอบข้าวสารให้กับสมาคมอ๊ามจังหวัดภูเก็ต โดยนายกิตติวงค์ จันทร์สัทธรรม นายกสมาคมอ๊ามภูเก็ต พร้อมคณะกรรมการสมาคม เพื่อส่งต่อแจกจ่ายให้แก่อ๊ามต่างๆ ทั่วไปในเขตจังหวัดภูเก็ตจำนวน 43 อ๊าม ตามวัตถุประสงค์ของทางมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ที่ต้องการสืบสานประเพณี ถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งก็ได้ยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติมานับร่วมอายุ 100 ปี มาจนถึงปัจจุบันนี้

นอกเหนือจากได้มีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกินผักแล้ว ยังถือได้ว่าได้ร่วมสร้างบุญ สร้างกุศล อันเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ประชาชน ทุกชนชั้น ทุกฐานะ ต่างได้รับอนิสงค์ผลบุญกุศลในครั้งนี้ทั่วถึงกัน โดยมอบข้าวสาร 10 กระสอบๆ ละ 50 กระสอบ, น้ำดื่ม 30 แพ็ค, ซีอิ๊วขาว 1 ลัง, ซีอิ๊วดำ 1 ลัง ,เต้าเจี้ยว 1 ลัง, เครื่องแกง 10 ก.ก. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 701,330 บาท

โอกาสนี้นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย อดีตสมาชิกวุฒิสภาภูเก็ต และผู้บริหารโรงแรมในเครือกะตะกรุ๊ป ร่วมมอบเงินให้แก่อ๊ามละ 5,000 บาท นอกจากนี้นายจีรวิทย์ ปิติกุลสถิตย์ ประธานอ๊ามจุ้ยตุ่ยและอ๊ามปุดจ้อสนับสนุนน้ำดื่ม 4,000 แพ็ค ในงานประเพณีถือศีลปฏิบัติจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2566 และทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้มอบเวชภัณฑ์ให้แต่ละอ๊ามด้วย

error: Content is protected !!