ข่าวสังคม » ออกหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพและสาธิตเมนูสุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา

ออกหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพและสาธิตเมนูสุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา

7 พฤศจิกายน 2023
471   0

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานสหมิชชั่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SAUM) ร่วมกับ สำนักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย(TAM) มูลนิธิคริสเตียนแอ็ดเวนติสท์ และโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่และองค์กรเดียวกัน ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมครั้งนี้ นำโดย ดร.สมชาย ณ นคร ประธานมูลนิธิคริสเตียนแอ็ดเวนติสท์ /ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต  ซึ่งจัดกิจกรรมด้วยกัน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมแรก ออกหน่วยแพทย์อาสา ได้รับเกียรติจากนพ.ยุทธพงศ์ ณ นคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร และ นพ.แพทย์ปิยะนัฐ ผิวนวล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ ประจำโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต  พร้อมเภสัชกร โรงพยาบาลหัวไทร   พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล  และเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสา ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจวัดความดันโลหิต  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด บริการให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชน ณ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านทับจีน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการรวม 60 ท่าน

กิจกรรมที่สอง ด้านสุขภาพ โดยการสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ โดยนางสาวเสาวรส ละมัย  หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ พร้อมทีมนักกำหนดอาหาร  และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมสาธิตเมนูอาหารมังสวัติเพื่อสุขภาพ ได้แก่  ส้มตำโรล เต้าหู้ฮ่อง น้ำพริก ข้าวผัดแปดเซียน เนื้อโปรตีนผัดพริกขิง พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาด้านอาหารและโภชนาการให้กับประชาชนทั่วไป จุดประสงค์ครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงาน มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับประทานที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการ และเตรียมวัตถุดิบให้สะอาดและปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป ณ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การออกหน่วยแพทย์อาสาและสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพในกิจกรรมครั้งนี้  ถือเป็นโอกาสที่เราได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นคริสเตียนอย่างแท้จริงในการช่วยเหลือผู้อื่น โดยบรรยากาศในการให้บริการครั้งนี้ จึงเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจ ที่ผ่านมา

error: Content is protected !!