ข่าวสังคม » รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่น นทท.

รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่น นทท.

13 พฤศจิกายน 2023
511   0

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 บริเวณชั้น 2 ไลม์ไลท์ ภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติ เปิดมาตรการ “นักท่องเที่ยวปลอดภัย : Safety Phuket Island Sandbox” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.ภูเก็ต โดยมี พร้อมแพทย์หญิงปิยนาถ สกุลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, นางสาวอังคณา ธเนศวิเศษกุล รองประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน และผู้เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์

นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวตามมาตรการ “นักท่องเที่ยวปลอดภัย : Safety Phuket Island Sandbox” ว่า จากนโยบาย Quick Win 100 วัน กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ประเด็นที่ 13 เรื่อง นักท่องเที่ยวปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น (Trust) เรื่องความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว, ยกระดับระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้มาตรฐาน ทันเวลา ทันต่อสถานการณ์,

ยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมและยกระดับความปลอดภัยด้านอาหาร สถานที่ ผู้ให้บริการในพื้นที่ท่องเที่ยว มีมาตรการหลัก คือ สร้างแหล่งท่องเที่ยวปลอดโรคและภัยสุขภาพต้นแบบ (safety travel/ safety island), เพิ่มบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Public health emergency), ยกระดับเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว, เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ, การรักษาพยาบาลเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวและจัดตั้งกองทุนด้านสาธารณสุขสำหรับนักท่องเที่ยว

“เริ่มต้น Quick Win 100 วันแรก : ภูเก็ต กับมาตรการ “นักท่องเที่ยวปลอดภัย : Safety Phuket Island Sandbox” กิจกรรมสำคัญ คือ Sky Doctor แก่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในการรับส่งผู้ป่วยด้วยเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่ท่องเที่ยวห่างไกลหรือเป็นเกาะ, การเฝ้าระวังโรคต่างๆ ซึ่งภูเก็ตถือเป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทยที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า, การณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 100,000 โดส

แต่ปกติทุกจังหวัดมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่แล้ว แต่จะเน้นกลุ่มเสี่ยง 608 ซึ่งฉีดไปแล้วประมาณ 30,000 คน, จัดตั้งอาสาสมัครฉุกเฉินทางทะเล (พื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล), ยกระดับมาตรฐานด้านอาหาร ซึ่งสตรีทฟู้ดของภูเก็ตเป็นเรื่องที่โดดเด่นระดับโลก โดยเฉพาะหลาดใหญ่ อันจะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่ภูเก็ต”

นายแพทย์กู้ศักดิ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ผู้บริการนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ “นักท่องเที่ยวปลอดภัย” เพื่อสร้างความชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้รับจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำนวน 100,000 โดส โดยรอบแรกมอบหมายให้ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นผู้จัดบริการ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจากการเปิดให้ลงทะเบียนจองหมดภายในเวลาอันรววดเร็ว

โดยจัดให้บริการในระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ Limelight Phuket ชั้น 2 และวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ลานมังกร) ซึ่งผู้ได้รับวัคซีนแล้วจะได้รับสติ๊กเกอร์ติดหลังบัตรประชาชนแสดงเป็นหลักฐานว่า ได้รับการฉีดวัคชีนไข้หวัดใหญ่เรียบร้อยแล้ว และร้านค้าบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ต จะได้รับสติกเกอร์ติดหน้าร้านเป็นสัญลักษณ์ว่าพนักงานในร้านได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ส่วนที่ยังเหลือวัคซีนอีก 88,000 โดส ทางกรมควบคุมโรคจะทยอยจัดส่งมาให้เพิ่มเติม และจะทำการกระจายไปให้ทั้ง 3 อำเภอ (อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอถลาง และอำเภอกะทู้) เพื่อให้ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สามารถไปรับบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี

error: Content is protected !!