วีดีโอข่าว » ปลาช่อนอะเมซอนยักษ์ หาดูได้ที่อควาเรีย ภูเก็ต

ปลาช่อนอะเมซอนยักษ์ หาดูได้ที่อควาเรีย ภูเก็ต

30 พฤศจิกายน 2023
416   0

Arapaimas หรือ ปลาช่อนอะเมซอนยักษ์ อยู่ใต้น้ำได้เพียง 10 ถึง 20 นาทีเท่านั้น พวกมันมักจะอยู่ใกล้ผิวน้ำก่อนจะขึ้นมาหายใจ โดยใช้กระเพาะหายใจเพื่อและทำหน้าที่เป็นปอด จะมีเสียงดังทำให้ได้ยินเสียงเหมือนไอและเสียงนั้นจะได้ยินมาแต่ไกล เจอปลาช่อนอะเมซอนยักษ์ตัวจริงได้แบบใกล้ชิดที่ อควาเรียภูเก็ต ชั้น B1 เซ็นทรัลภูเก็ตฟลอเรสต้า

As obligate air breathers, arapaimas can only stay underwater for 10 to 20 minutes. They tend to stay near the water’s surface before coming up to breathe, using a modified swim bladder that opens into the fish’s mouth and acts as a lung. The noisy, distinctive gulp it makes sounds like a cough and can be heard from far away. See you at Aquaria Phuket Floor B1 Central Phuket Floresta open from 10.30am – 7pm

error: Content is protected !!