ข่าวสังคม » ทต.วิชิตร่วมรณรงค์ เนื่องใน “วันเอดส์โลก (World AIDS Day)”

ทต.วิชิตร่วมรณรงค์ เนื่องใน “วันเอดส์โลก (World AIDS Day)”

1 ธันวาคม 2023
198   0

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมด้วยพนักงานสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิต

ร่วมรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์และถุงยางอนามัย แก่ผู้มาขอรับบริการในสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต พนักงานเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนวัดเทพนิมิตร  

เนื่องใน “วันเอดส์โลก (World AIDS Day)” 1 ธันวาคม ภายใต้แนวคิด Let communities Lead: ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์

โดยองค์กรอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ ยอมรับและเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก

error: Content is protected !!