ข่าวสังคม » ทต.ราไวย์ ร่วมกับผู้นำชุมชน ตำบลราไวย์ และประชาชนจัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดในหาน

ทต.ราไวย์ ร่วมกับผู้นำชุมชน ตำบลราไวย์ และประชาชนจัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดในหาน

4 ธันวาคม 2023
195   0

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ที่วัดในหาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมตรีตำบลราไวย์ คณะผู้บิหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับผู้นำชุมชน หมู่ ๑ ตำบลราไวย์ และประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวย์

จัดกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน วัดในหาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในโครงการราไวย์ร่วมใจจัดการขยะชุมชน โดยร่วมเก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ ถอนหญ้าที่รกร้าง เพื่อให้พื้นที่เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม และปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน

error: Content is protected !!