ข่าวสังคม » ศพด.ทต.วิชิต รับโล่เชิดชูเกียรติ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกระดับครอบครัว”

ศพด.ทต.วิชิต รับโล่เชิดชูเกียรติ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกระดับครอบครัว”

17 ธันวาคม 2023
367   0

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่อุทยานมกุฏรมยสราญ จังหวัดนนทบุรี นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวิชิต ได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต” เป็นพื้นที่ต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกระดับครอบครัว” ร่วมงาน “มหกรรม Play Day” ครั้งที่ 5

จัดโดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการสื่อสารสร้างกระแสความร่วมมือขับเคลื่อนการส่งเสริมการเล่นของเด็ก จากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ระดับครอบครัว และมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ยกระดับเป็นพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกระดับครอบครัว

error: Content is protected !!