ข่าวสังคม » ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

20 ธันวาคม 2023
400   0

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ที่พลับพลาที่ประทับ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (สวนสาธารณะสะพานหิน) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และประธานคณะกรรมการบริหารพลับพลาที่ประทับ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ นายทหารฝ่ายอำนวยการ ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง หัวหน้า หือตัวแทนจากส่วนราชการต่างๆ พนักงานราชการ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารพลับพลาที่ประทับ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งทะเล) และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณพลับพลาที่ประทับ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (สวนสาธารณะสะพานหิน) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระกรุณาคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงวางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือไทย

error: Content is protected !!