ข่าวสังคม » งานป้องกันฯ ทต.วิชิต เข้าร่วมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประเภทเทศบาลตำบล ระดับประเทศ

งานป้องกันฯ ทต.วิชิต เข้าร่วมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประเภทเทศบาลตำบล ระดับประเทศ

22 ธันวาคม 2023
211   0

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ นายชัยวัฒน์ พึ่งแรง รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต นางสาวภัทรวรรณ เพ็ญสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายทนงศักดิ์ คล้ายเจริญ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำตัวแทนเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทเทศบาลตำบล ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โดยในพิธีเปิดมีนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธาน กล่าวรายงานโดยนางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 11 อปท.เข้าร่วม โดยจัดการแข่งขัน วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2566 แบ่งออกเป็น 4 สถานี ซึ่งจะมีการรวบรวมคะแนนในทุกสถานีก่อนที่จะมีการประกาศผลการแข่งขันในช่วงเย็นของวันที่ 23 ธันวาคม 2566

error: Content is protected !!