ข่าวสังคม » ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวิชิต

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวิชิต

4 มกราคม 2024
276   0

ด้วยทางเทศบาลตำบลวิชิต ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 จึงได้จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัข และแมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 15 – 30 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

โดยเจ้าของต้องเตรียมไปพร้อมกับสัตว์เลี้ยง ประกอบด้วย บัตรประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง และสมุดคู่มือรับรองการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อกองสาธารณสุขฯ ชั้น 1 เทศบาลตำบลวิชิต โทร.076-525100 ต่อ 164 (ในวันและเวลาราชการ)

error: Content is protected !!