ข่าวสังคม » พรทิทย์ภูเก็ต ต้อนรับเจ้าหน้าที่อย. ตรวจเยี่ยมตามโครงการ “อย. Quality Awards 2024”

พรทิทย์ภูเก็ต ต้อนรับเจ้าหน้าที่อย. ตรวจเยี่ยมตามโครงการ “อย. Quality Awards 2024”

10 มกราคม 2024
277   0

นายวิชัย สายวารี พร้อมด้วย นางสาวจีรยา ขุนอำไพ คณะผู้บริหารฝ่ายโรงงาน และฝ่ายประกันคุณภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อย. จังหวัดภูเก็ต ที่แวะเยี่ยมชมสินค้าและส่งเสริมในการเข้าร่วม โครงการ “อย. Quality Awards 2024” เพื่อรักษาคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีคุณภาพต่อไป

error: Content is protected !!