ข่าวสังคม » “ราชภัฏแฟร์” มหกรรมสินค้า OTOP และนวัตกรรมทางการศึกษา 19 – 28 มกราคม 2567

“ราชภัฏแฟร์” มหกรรมสินค้า OTOP และนวัตกรรมทางการศึกษา 19 – 28 มกราคม 2567

11 มกราคม 2024
277   0

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 บริเวณลานศูนย์ประชุม(ฝั่งขุมน้ำ) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ดร.บุญศุภภะ ตัณทัยย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.), นายพงศ์สวัส ยอดสุรางค์ ประธานบริษัทโอทอปเพื่อสังคม จำกัด, นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายวิโรจน์ คงสำราญ กรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ราชภัฏแฟร์”ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 – 28 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการออกบูธจำหน่ายสินค้า OTOP ทั่วไทย งานนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สวนสนุกและกิจกรรมพฤกษาพาโชค  นอกจากนี้ยังมีการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมแรลลี่คาราวานน้อง-พี่ไข่มุกข์อันดามัน 2567 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า ราชภัฏแฟร์ นับเป็นงานใหญ่รับต้นปี 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ผสานการนำเสนอความโดดเด่นของงานวิชาการ และผลงานพัฒนาท้องถิ่นอันดามันโดยอาจารย์และนักศึกษา เข้ากับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบมหกรรมงาน OTOP คาดหมายว่าจะมีประชาชน ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง  ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวงานราชภัฏแฟร์เป็นจำนวนมาก

“การดำเนินงานดังกล่าวนับเป็นกลยุทธ์ที่ทีมบริหารตั้งใจเปิดมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่สำหรับทุกคน และเลือกสรรกิจกรรมที่เข้าถึงและตรงใจกับความต้องการของคนภูเก็ต ภายใต้การดำเนินงานของคสม. และเครือข่ายที่มีศักยภาพ” ดร.มานพกล่าว

ขณะที่ ดร.บุญศุภภะ ตัณทัยย์ รองอธิการบดีฯ ในนามของผู้จัดกิจกรรมราชภัฏแฟร์และหน่วยงานที่มีส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัยในหลากหลายมิติ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ไฮไลท์ของงานราชภัฎแฟร์ คือการออกบูธจำหน่ายสินค้า OTOP เจ้าดังจากทั่วประเทศ โดยบริษัท OTOP ไทยเพื่อสังคม ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดงานระดับประเทศมากมาย โดยมีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 210 บูธ รวมถึงมีการนำเสนอผลงานวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่นออกสู่สายตาประชาชน

ทั้งกิจกรรม Workshop การแข่งขัน นิทรรศการและการจัดแสดงที่โดดเด่น อาทิ เทคโนโลยี AI เพื่อการศึกษา การจัดการ Smart Farmer หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการการนำเสนอเทคโนโลยีทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการเกษตรที่ทันสมัย ผลงานที่ยกระดับคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ รวมถึงผู้ที่มาเที่ยวงานจะได้พบกับยนตกรรมมอเตอร์โชว์ กิจกรรมการแสดง และร่วมลุ้นสนุกชิงของรางวัลมากมาย

ทางด้าน ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (คสม.) กล่าวว่า คสม.มีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนความเสมอภาคทางการศึกษา นอกจากนั้น คสม.ยังมีหน้าที่ในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน จึงเป็นที่มาของการจัดงานราชภัฏแฟร์ขึ้น

เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยฯ ออกสู่สายตาประชาชน อีกทั้งช่วยขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคตและที่สำคัญมากที่สุดคือจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษาต่อโอกาสให้นักศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ดังนั้นผู้ที่มาเที่ยวงานราชภัฎแฟร์นอกจากจะเพลิดเพลินกับกิจกรรมในงาน ยังได้ทำบุญส่งต่อโอกาสทางการศึกษาได้อีกด้วย

นายพงศ์สวัส ยอดสุรางค์ ประธานบริษัทโอทอปเพื่อสังคม จำกัด กล่าวว่า ในส่วนของร้านค้าที่เข้าร่วมจะมาจากทั่วประเทศ รวมประมาณ 210 บูธ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโอทอปที่มีชื่อเสียง มีทั้งอัญมณี ของตกแต่ง ผลิตภัณฑ์จากไม้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม  ตลอดจนสินค้าอื่น

error: Content is protected !!