ข่าวสังคม » ทน.ภูเก็ต จับมือสมาคมวงโยธวาทิตฯ จัดการประกวดวงโยธวาทิต ที่ภูเก็ต ประจำปี 2567

ทน.ภูเก็ต จับมือสมาคมวงโยธวาทิตฯ จัดการประกวดวงโยธวาทิต ที่ภูเก็ต ประจำปี 2567

18 มกราคม 2024
195   0

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567  ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ นายสาโรจน์ อังคณาพิลาสนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมกับนายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์  นายกสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย  แถลงข่าวและลงนามความร่วมมือการจัดการประกวดวงโยธวาทิต ณ จังหวัดภูเก็ต  ประจำปี 2567 Band Competition of Thailand Phuket 2024 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2567 โดยมีนายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต และคณะครูในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตเข้าร่วม

ทั้งนี้การจัดการประกวดวงโยธวาทิต  ณ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567 Band Competition of Thailand Phuket 2024 และการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้เข้าประกวดระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2567 ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี  โดยได้มอบหมายให้สมาคมวงโยรวาทิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ดูแลเรื่องวงโยธวาทิตของประเทศไทยเป็นผู้กำกับและดำเนินการจัดการประกวดให้สำเร็จลุล่วงและมีมาตรฐานในการประกวด โดยการร่วมมือกันของเทศบาลนครภูเก็ตและสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย นั้นมีข้อตกลงร่วมกัน เพื่อเป็นที่ประจักษ์และเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมมือพัฒนาศักยภาพทางด้านวงโยธวาทิตของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

โดยการประกวดวงโยธวาทิต  ณ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567 จะมีรุ่นประกวด ทั้งหมด 5 ประเภท

1. Solo 2. Small Ensemble 3. Large Ensemble

4. Concert Marching Art และ 5. Street Parade

โดยแต่ละประเภท จะแยกรุ่น ดังนี้

1. Solo (ประเภท เดี่ยว) แบ่งเป็น 3 ประเภท ประเภทละ 3 รุ่นอายุ

ได้แก่ 1.1 Solo Woodwind (เดี่ยว เครื่องเป่าลมไม้) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ,รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีและ รุ่นไม่จำกัดอายุ 1.2 Solo Brass (เดี่ยว เครื่องเป่าลมทองเหลือง) (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี,รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีและรุ่นไม่จำกัดอายุ)  1.3 Solo Percusion (เดี่ยว เครื่องกระทบ)( รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี, รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี, รุ่นไม่จำกัดอายุ) 

2. Small Ensemble (ประเภททีมขนาดเล็ก 2-9 คน) สามารถรวมเครื่องดนตรีได้ทุกประเภท แต่ไม่เกินจำนวนที่กำหนด แบ่งเป็น 3 รุ่นอายุ (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี, รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และรุ่นไม่จำกัดอายุ)

3. Large Ensemble (ประเภททีมขนาดเล็ก 10-19 คน) สามารถรวมเครื่องดนตรีได้ทุกประเภท แต่ไม่เกินจำนวนที่กำหนด แบ่งเป็น 3 รุ่นอายุ (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี, รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี, รุ่นไม่จำกัดอายุ)

4. Concert Marching Art (ยืนบรรเลงประกอบท่าทางและนักแสดงประกอบ) สามารถรวมเครื่องดนตรีได้ทุกประเภท แต่ไม่เกินจำนวนที่กำหนด แบ่งเป็น 2 รุ่นอายุ (รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี, รุ่นไม่จำกัดอายุ)

5.Street Parade (ประเภทเดินแถว) สามารถรวมเครื่องดนตรีได้ทุกประเภท แต่ไม่เกินจำนวนที่กำหนด แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทละ 3 รุ่นอายุ

5.1Street Parade ขนาดผู้เข้าประกวดไม่เกิน 24 คน (รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และรุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  5.2Street Parade ขนาดผู้เข้าประกวด 24 คนขึ้นไป (รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และรุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

error: Content is protected !!