ข่าวสังคม » ทต.วิชิต จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีการศึกษา 2566

ทต.วิชิต จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีการศึกษา 2566

19 มกราคม 2024
378   0

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ที่ เวทีกลางสวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายวิเศษ สบายจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ศูนย์ที่ 1 และศูนย์ที่ 2 เข้าร่วม

ทั้งนี้นายสสมศักดิ์ บุญแก้ว ประธานคณะกรรมการศึกษา เทศบาลตำบลวิชิต ได้กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต เพื่อเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนให้เด็กได้เล่นกีฬา เป็นการพัฒนาสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้กับประโยคที่ว่า “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” และมีน้ำใจนักกีฬา พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กๆนักเรียน คณะครูและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีอีกด้วย

โดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 8 สี และจัดขบวนพาเหรดเคลื่อนจากบริเวณซอยวิสุทธิ์สิริ มายังเวทีกลางสวนศรีภูวนาถสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา บรรยากาศการเดินขบวนเป็นไปด้วยความน่ารักของเด็กๆ และผู้ปกครอง ชุดการแสดงพิธีเปิด ได้ชมความสามารถด้านการเล่นฮูล่าฮูปประกอบเพลง โดยนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต การแข่งขันกีฬาวิ่งผลัดตีวงล้อ คู่พิเศษระหว่างคุณครูศพด.ทต.วิชิตและผู้ปกครอง รวมถึง

การแข่งขันกีฬา 8 รายการ ประกอบด้วย การแข่งรถจักรยานขาไถ เดินตัวหนอน ส่งบอลข้ามศรีษะ วิ่งเปี้ยว วิ่งผลัดลูกปิงปอง วิ่งผลัดกางเกงใน วิ่งเก็บบอลสี วิ่งผลัดลูกโป่งใส่น้ำ โดยมีเด็กๆและผู้ปกครองร่วมกันแข่งขันกีฬา พร้อมส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจตลอดการแข่งขัน

error: Content is protected !!