ข่าวสังคม » อบต.กมลาจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

อบต.กมลาจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

19 มกราคม 2024
209   0

วันที่ 18 มกราคม 2567 ที่อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา มอบหมายให้นายสันทัด คุ้มมิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมการอบรม “ ยาดมพิมเสนน้ำและน้ำมันนวดสมุนไพร ” ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2567


ทั้งนี้ด้วยกองสวัสดิการสังคม อบต.กมลา เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการจัดโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ รับจากการทำยาดมพิมเสนน้ำและน้ำมันนวดสมุนไพร ไปพัฒนาเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และยังสามารถนำมาไปใช้ในครัวเรือนได้อีกด้วย ฝึกอบรมโดยวิทยากร นายพาสันต์ กุลศุภกร แพทย์แผนไทยชำนาญการ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้

error: Content is protected !!