ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลวิชิตจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี พ.ศ. 2567

22 มกราคม 2024
335   0

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 ที่บริเวณทางเข้าสวนสาธารณะสวนศรีภูวนาถ เยื้องศูนย์ไตเทียม เทศบาลตำบลวิชิต ถนนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี พ.ศ. 2567 จัดโดยศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลวิชิต (ศปถ.ทต.วิชิต)

โดยมี ข่ายงานกองช่าง ข่ายงานเทศกิจ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรวิชิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลวิชิต และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทาสีตีเส้นทางม้าลาย เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักในเรื่อง ความปลอดภัยทางถนนและการปฏิบัติตามกฎจราจรให้แก่ประชาชนทั่วไป

สำหรับการจัดกิจกรรมที่บริเวณดังกล่าว เนื่องจากบริเวณดังกล่าวฯ เป็นพื้นที่ชุมชน สถานพยาบาลรวมถึงสวนสาธารณะ รวมทั้งมีผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไป-มา ตลอดเวลา ทำให้การดูแลความปลอดภัยทางถนน การตีเส้นจราจรให้ชัดเจน จะสามารถเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะส่งผลทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

โดยในปี 2567 นี้ทางเทศบาลตำบลวิชิต โดยศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลวิชิต (ศปถ.ทต.วิชิต)ได้มอบหมายให้ทางกองช่างเทศบาลตำบลวิชิต ทยอยทาสีทางม้าลาย รวมถึงเส้นจราจรต่างๆ ในพื้นที่ตำบลวิชิต ตามแผนดำเนินงานที่ทาง ศปถ.ทต.วิชิต ได้วางแผนไว้ด้วย

error: Content is protected !!