ข่าวสังคม » ทต.วิชิต MOU หน่วยงานต่างๆ จัดทำโครงการ Running @ Vichit

ทต.วิชิต MOU หน่วยงานต่างๆ จัดทำโครงการ Running @ Vichit

24 มกราคม 2024
217   0

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิชิต อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต นายชัยวัฒน์ พึ่งแรง นายวิเศษ สบายจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยนายวรวุฒิ การะเกศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต ในฐานะประธานคณะกรรมการกีฬา เทศบาลตำบลวิชิต ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

ระหว่างเทศบาลตำบลวิชิต กับ สถานีตำรวจภูธรวิชิต โรงพยาบาลดีบุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการ Running @ Vichit ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมกิจกรรมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

error: Content is protected !!