ข่าวสังคม » ทต.วิชิต ร่วมจัดกิจกรรมอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

ทต.วิชิต ร่วมจัดกิจกรรมอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

26 มกราคม 2024
155   0

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ที่วัดเทพนิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน บูรณาการ ร่วมกับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมี นายวิเศษ สบายจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิง เขมวรรณ์ ชูทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชาชนเข้าร่วม

ทั้งนี้นายจีรศักดิ์ คงธนถาวรสกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองภูเก็ต ได้กล่าวว่า การจัดโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน บูรณาการร่วมกับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้มีการร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2 รวมถึงการมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP และเปราะบางที่ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 20 ครัวเรือน พร้อมทั้งได้มีการปลูกผักและไม้ผลกินได้ ในบริเวณวัดเทพมิตร เพื่อพัฒนาให้เป็น “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ในพื้นที่ตำบลวิชิต

นอกจากนี้ยังได้มีการให้บริการโดยส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกิจกรรม อาทิ การให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผ่านแอป ThaiD โดยศูนย์บริการทะเบียนภาค 8 สาขาจังหวัดภูเก็ต การให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โดยอบจ.ภูเก็ต สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต และรพ.สต.บ้านแหลมชั่น การให้บริการตัดผมฟรี โดยวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต การให้บริการถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ โดยวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และอื่นๆ อีกมากมาย

error: Content is protected !!