ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน

เทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน

30 มกราคม 2024
245   0

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สวนศรีภูวนาถ) เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวิเศษ สบายจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชนในพื้นที่ตำบลวิชิตเข้าร่วม จัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลวิชิต

นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต ได้กล่าวว่า สำหรับโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในตำบลวิชิต เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชนเกี่ยวกับอัคคีภัยรูปแบบต่างๆ และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ดูแล เฝ้าระวัง ป้องกัน ชุมชน หมู่บ้าน ของตนเองให้พ้นจากอัคคีภัย โดยมีนายทนงศักดิ์ คล้ายเจริญ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้

error: Content is protected !!