ข่าวสังคม » ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทต.วิชิต และประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทต.วิชิต และประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567

31 มกราคม 2024
194   0

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนายวิเศษ สบายจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวิชิต และประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายธนวัฒน์ เทวเดช ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวิชิต ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น อาทิ สถานีตำรวจภูธรวิชิต รพ.สต. สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลวิชิต และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยได้มีการร่วมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 เทศบาลตำบลวิชิต พร้อมทั้งได้มีการเสนอแนะ ปัญหาความต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม เพื่อนำขอเสนอแนะ ความต้องการเพิ่มเติมเข้าสู่การพิจารณาในลำดับถัดไป

error: Content is protected !!