ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตต้อนรับเจ้าหน้าที่ปปช.ภูเก็ต

เทศบาลตำบลวิชิตต้อนรับเจ้าหน้าที่ปปช.ภูเก็ต

6 กุมภาพันธ์ 2024
152   0

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลวิชิต นำโดย นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม และให้การต้อนรับคณะจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสลงพื้นที่เทศบาลตำบลวิชิต

เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ แนวทางในการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับค่าคะแนนการประเมิน (ITA) ของหน่วยงาน รวมไปถึงได้มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

error: Content is protected !!