ข่าวสังคม » ราชภัฏภูเก็ต จับมือบริษัทอีเวนต์ จัดกิจกรรม Live Sound Experience สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา

ราชภัฏภูเก็ต จับมือบริษัทอีเวนต์ จัดกิจกรรม Live Sound Experience สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา

21 กุมภาพันธ์ 2024
352   0

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงละคร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม Live Sound Experience”  ซึ่งวิชาเอกดนตรีศึกษา วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการบริการ ร่วมกับงานอีเวนต์ บริษัทเวิร์ค ดอท คอท จำกัด และกลุ่มบริษัทวิชัย จัดขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา

และยังเป็นการแนะนำอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ใช้ในการจัดประชุมสัมมนา และงานอีเวนต์ต่างๆด้วย เนื่องจากภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่ความต้องการจัดการประชุมสัมนา การแสดงสินค้าและอื่น ที่ต้องใช้การบริหารจัดการและเครื่องเสียง โดยมีนักศึกษา ผู้ประกอบการด้านเครื่องเสียงและผู้สนใจเกี่ยวกับระบบเสียง เข้าร่วม

กิจกรรมภายในงาน นอกจากการจัดแสดงโชว์ระบบและเครื่องเสียงที่ต้องใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุมสัมมนา การแสดงสินค้า เป็นต้นแล้ว ยังมีการเสวนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเสียง ได้แก่นายมาแอน สำราญ ผู้บริหาร บริษัท เวิร์ค ดอท คอม จำกัด และนายสมชาติ นาคนาวา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโปรดักซ์ กลุ่มบริษัทวิชัย  ตลอดจนการ Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ รมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตนักศึกษาด้วย

นายมาแอน สำราญ ผู้บริหารบริษัท เวิร์ค ดอท คอม จำกัด กล่าวว่า จากการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งไม่เฉพาะการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนเท่านั้น แต่การท่องเที่ยวในลักษณะของธุรกิจไมซ์ (MICE Business Travel) ซึ่งหมายถึงการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 4 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการจัดประชุมขององค์กร (Meetings)  การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล(Incentives) การจัดประชุมนานาชาติ (Conventions) และการจัดแสดงสินค้า  (Exhibtions)

ซึ่งกำลังเติบโตอย่างมาก ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับระบบ แสง สีเสียง เติบโตตามไปด้วย ดังนั้นการร่วมกับทางวิชาเอกดนตรีศึกษา วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการบริการ และกลุ่มบริษัทวิชัย จึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทางนักศึกษา รวมทั้งผู้ประกอบการที่อยู่ธุรกิจของระบบเครื่องเสียง ได้รับทราบแนวทางและการเติบโตของธุรกิจดังกล่าว ซึ่งเป็นอีกธุรกิจที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้เป็นอย่างดี

error: Content is protected !!