ข่าวสังคม » ทต.วิชิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ท่าเรือ จังหวัดสตูล

ทต.วิชิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ท่าเรือ จังหวัดสตูล

22 กุมภาพันธ์ 2024
213   0

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต มอบหมายให้นายวิเศษ สบายจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นผู้แทนในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จังหวัดสตูล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมให้การต้อนรับ

โดยในคณะศึกษาดูงาน นำคณะโดยนายดนรอสัก เปรมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำแผนฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลวิชิต ในประเด็น การบริหารจัดการขยะ

และการดำเนินงานของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต โดยได้มีการนำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ก่อนที่จะลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์พักกายใจ ณ เขาล้อม เทศบาลตำบลวิชิต ศูนย์การจัดการขยะแบบครบวงจร และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต

error: Content is protected !!