ข่าวสังคม » สนามบินภูเก็ตฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยไฟจริง

สนามบินภูเก็ตฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยไฟจริง

22 กุมภาพันธ์ 2024
373   0

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่บริเวณบ่อไฟใกล้หัวทางวิ่ง 27 ท่าอากาศยานภูเก็ต ที่ E11ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต (ฝดภ.ทภก.) ฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยไฟจริง ครั้งที่ 2/2567 (พิกัด Grid Map) เพื่อให้พนักงานดับเพลิงมีทักษะและประสบการณ์ และพร้อมปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่กำหนดให้สนามบินต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยไฟจริง

โดย ทภก.จะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยไฟจริง เป็นประจำทุกรอบ 3 เดือน ในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู และองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว เข้าร่วมการฝึก

error: Content is protected !!