ข่าวสังคม » อควาเรียภูเก็ตร่วมเข้าอบรมการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น

อควาเรียภูเก็ตร่วมเข้าอบรมการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น

23 กุมภาพันธ์ 2024
254   0

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น มีการบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการดับเพลิงที่เกิดจากถังแก๊ส การดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมัน การดับเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร การดับเพลิงที่ลุกไหม้ในกระทะน้ำมัน

โดยมีพนักงานในทุกร้านค้า รวมถึงพนักงาน อควาเรียภูเก็ต ทุกแผนก เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ เพื่อสนองตอบต่อนโยบายด้านความปลอดภัยตามประกาศของกระทรวงแรงงานในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้รู้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และในกรณีที่มีการอพยพหนีไฟ ให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการ เราให้ความสำคัญกับทุกการอบรมเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ

error: Content is protected !!