ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิต ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.เขาแก้ว จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลวิชิต ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.เขาแก้ว จ.นครศรีธรรมราช

9 มีนาคม 2024
381   0

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต มอบหมายให้นายธนวัฒน์ เทวเดช ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต โดยได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ

จากนั้นทางคณะก็ได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ศูนย์ที่ 1 (ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต) เพื่อเยี่ยมชมการเรียนการสอน การจัดการเรียน ห้องเรียน ห้องรับประทานอาหาร และการบริหารจัดการด้านอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ในการพัฒนาศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วต่อไป

error: Content is protected !!