ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตจัดกิจกรรม Vichit Clean City ครั้งที่ 3 ตำบลวิชิต

เทศบาลตำบลวิชิตจัดกิจกรรม Vichit Clean City ครั้งที่ 3 ตำบลวิชิต

15 มีนาคม 2024
244   0

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าแคลิฟอร์เนียร์ หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายชัยวัฒน์ พึ่งแรง รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองช่างร่วมลงพื้นที่ พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์การทำความสะอาด

ในการดำเนินการกิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดภูเก็ต ในโครงการ Vichit Clean City ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยได้ดำเนินการตัดหญ้า 2 ข้างทาง ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ และได้ดำเนินการจัดระเบียบชุมชน เพื่อเป็นการร่วมดูแลรักษาความสะอาด เสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงามของหมู่บ้านด้วย

error: Content is protected !!