ข่าวสังคม » ทต.วิชิตต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ศรีสุนทร

ทต.วิชิตต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ศรีสุนทร

18 มีนาคม 2024
170   0

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลวิชิต ให้การต้อนรับนายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวิชิต โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน การจัดการด้านต่างๆ รวมถึงลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวิชิต เพื่อนำข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ไปประกอบการดำเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลศรีสุนทรต่อไป

error: Content is protected !!