ข่าวสังคม » ทต.วิชิต MOU สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต

ทต.วิชิต MOU สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต

19 มีนาคม 2024
156   0

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ห้องประชุมกิจการสภา ชั้น 2 เทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นายฅนไท ก้วนหิ้น อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการแทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ระหว่างสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต

โดยมีนายธนวัฒน์ เทวเดช ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต และนายเมธา สุนทรสิงห์ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เพื่อขจัดความไม่รู้กฎหมาย และการถูกเอารัดเอาเปรียบในทางกฎหมาย พร้อมคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

อีกทั้งได้ร่วมมือกันในการเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน และส่งเสริมให้นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลวิชิตได้มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่จำเป็น อันจะทำให้ประชาชนได้รับคำปรึกษา ตอบข้อกฎหมาย และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว

error: Content is protected !!