ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมกับวัดเทพนิมิตร จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมกับวัดเทพนิมิตร จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567

21 มีนาคม 2024
228   0

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ที่วัดเทพนิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมกับวัดเทพนิมิตร จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ณ โดยมีพระอุดมวชิรมงคล เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นพระอุปัชฌาย์ นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพระครูกิตติญาณโกวิท เจ้าคณะตำบลตลาดเหนือ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาอบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชาชนและเยาวชนเข้าร่วม

โดยโครงการฯนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2567 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงให้ตนเองห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง และเมื่อได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนต่างๆ แล้ว ยังจะสามารถนำหลักธรรมคำสอนต่างๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้อีกด้วย

error: Content is protected !!