ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตจัดกิจกรรมสร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาผู้สูงวัย

เทศบาลตำบลวิชิตจัดกิจกรรมสร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาผู้สูงวัย

22 มีนาคม 2024
216   0

เมื่อวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2567 ที่ศูนย์พักกายใจ เขาล้อม เทศบาลตำบลวิชิต กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวิชิต ดำเนินโครงการสร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตรภูมิปัญญาหัตถกรรม การประดิษฐ์กระเป๋าด้วยเศษผ้าพื้นถิ่น โดยมีนางจรูญรัตน์ เรืองไกรกลกิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวิชิตเข้าร่วม

error: Content is protected !!