ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตและจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะกมธ.ปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

เทศบาลตำบลวิชิตและจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะกมธ.ปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

24 มีนาคม 2024
200   0

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมระเงง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิต

ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง พร้อมคณะฯ ในโอกาสที่คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา พร้อมคณะเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวต้อนรับคณะฯ และนำเสนอปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และในโอกาสเดียวกัน นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ได้บรรยายสรุปและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นภาพรวมการบริหารงาน และการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลวิชิต

รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และประเด็นแนวคิดการขับเคลื่อนและการพัฒนา “ท้องถิ่นดิจิทัล” ของเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามในช่วงท้าย

error: Content is protected !!