ข่าวสังคม » ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

26 มีนาคม 2024
466   0

เมื่อวันที่  26 มีนาคม 2567 ที่บริเวณบ้านพารา หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าและต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ นายทหารฝ่ายอำนวยการ กำลังพลจากกองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดภูเก็ต ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต นายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าคลอก กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3 หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 591 สมาชิกศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต เเละสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดภูเก็ต

ภายหลังพิธีเปิดพลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ประธานในพิธีได้มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับผู้แทนหน่วยต่างๆ เเละร่วมกันปลูกพันธุ์กล้าต้นโกงกาง จำนวน 472 ต้น ในพื้นที่ป่าชายเลน ตำบลป่าคลอก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุก และมีสภาพเสื่อมโทรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้กว่า 200 คน

ทั้งนี้กองทัพเรือมีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 72,904 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นับเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ผลิตโอโซน ลดสภาวะมลพิษทางอากาศอีกด้วย

error: Content is protected !!