ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เทศบาลตำบลวิชิตต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง

28 มีนาคม 2024
202   0

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ห้องประชุมระเงง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นายวิเศษ สบายจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นผู้แทนนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จังหวัดพัทลุง นำคณะโดยนายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในประเด็นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การดำเนินงานของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อาคารตะเภาใหญ่ ก่อนลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมศูนย์พักกายใจ ณ เขาล้อม ศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต

error: Content is protected !!