ข่าวสังคม » HKT Summer Camp เพื่อนักเรียนโรงเรียนโดยรอบสนามบินภูเก็ต

HKT Summer Camp เพื่อนักเรียนโรงเรียนโดยรอบสนามบินภูเก็ต

28 มีนาคม 2024
168   0

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่บริเวณลานจอดรถหน้าสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต นายมนต์ชัย ตะโหนดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ HKT Summer Camp โดยมีนางเปมิกา สีสาคูคาม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.(สธ.)) และผู้บริหาร ทภก. คณะครูของแต่ละโรงเรียนเข้าร่วม

เพื่อนำนักเรียนโรงเรียนโดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ตจำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดมงคลวราราม โรงเรียนบ้านไม้ขาว โรงเรียนบ้านหมากปรก โรงเรียนวัดเมืองใหม่ โรงเรียนบ้านแหลมทราย โรงเรียนบ้านคอเอน และโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ รวมถึงบุตรของพนักงานและลูกจ้าง ทภก. จำนวน 212 คน เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน

จากนั้นทางคณะก็ได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ Old Phuket Farm ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ในการสัมผัสวิถีการทำนาข้าว การกรีดยางพารา การร่อนแร่ท้ายราง การทำสวนสับปะรด และเข้าชมบ้านเรือนไทย เพื่อสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวภูเก็ต

ทั้งนี้ ทภก. ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน Corporate Citizenship Airport “AOT วิถีใหม่ ปลอดภัย รักษ์ชุมชน”

error: Content is protected !!