ข่าวสังคม » แสนสิริ ผนึก พลัส ชูโรดแมป “Sustainable Together” เคียงข้างชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน

แสนสิริ ผนึก พลัส ชูโรดแมป “Sustainable Together” เคียงข้างชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน

29 มีนาคม 2024
303   0

แสนสิริผนึกพลัส พร็อพร็อพเพอร์ตี้ (บริษัทในเครือ) ประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ นำร่องภูเก็ต หัวหิน และเชียงใหม่ ก่อนขยายความร่วมมือไปสู่จังหวัดต่างๆ  วางโรดแมป “Sustainable Together”  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและเคียงข้างสังคม ผ่าน 2 แกนหลักคือ Green Framework และ CSR

นายสมัชชา พรหมศิริ Chief of Staff บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นอกจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แล้ว แสนสิริยังมีความมุ่งมั่นตามแนวคิดการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่นำเสนอทั้งผลิตภัณฑ์และบริการด้านการอยู่อาศัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับสังคมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืน 3 ระดับ คือ ภายในองค์กร ความร่วมมือกับพันธมิตร และชุมชนสังคม พร้อมวางโรดแมป “Sustainable Together”

ด้วยแผนปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อขับเคลื่อนการทำงานเพื่อความยั่งยืนไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ด้วยแกนการทำงาน 2 ด้าน ได้แก่ 1. Green Framework การส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในขั้นตอนการทำงานหลักของเรา ซึ่งนำมาสู่แนวคิดนวัตกรรมบ้านสีเขียว (Green Living Designed Home) ที่มาจากนวัตกรรมในโรงงานพรีคาสต์ของแสนสิริเอง รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน ติดตั้งแผงโซล่าร์ และกระบวนการสร้างที่คำนึงถึงการจัดการขยะที่ดี ให้ผู้บริโภคได้มั่นใจว่า ได้บ้านที่ดี แข็งแรง รวมถึงลดผลกระทบต่อโลก ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความหยัดยืนให้กับแสนสิริ ที่ปรับตัวเข้ากับบริบทใหม่ของโลก ยกระดับการพัฒนาโครงการเพื่อที่อยู่อาศัยของประเทศไทยและเป็นรายแรกที่ทำอย่างครบจบทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำ ไปถึงปลายน้ำ และ 2. การทำ CSR ด้วยการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่จุดเล็กๆ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรและชุมชนสังคม สร้าง Mindset หัวใจสีเขียว ขยายผลไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคนในสังคมให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง

“แสนสิริ และพลัส พร็อพเพอร์ตี้ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม และต้องการเป็นผู้นำในการสร้างจุดเปลี่ยน เริ่มต้นที่จุดเล็กจากที่อยู่อาศัย เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตสีเขียว จึงริเริ่มโครงการ “Sustainable Together” ผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง การบริหารนิติบุคคล ตลอดจนลูกบ้าน ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งจับมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อวางรากฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง” นายสมัชชา กล่าว

ด้านนางสาวนฤมล อาภรณ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า “พลัสฯ ในฐานะที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน เป็นต้นทางที่สามารถดำเนินกิจกรรม CSR ร่วมกับแสนสิริ อาทิ การบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบอย่างบูรณาการ ตั้งแต่ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ ทั้งในส่วนของพนักงานและลูกบ้านรวมไปถึงชุมชนใกล้เคียง  มีการขยายการดำเนินการสู่ทุกโครงการที่พลัสฯ บริหาร ปัจจุบันมีมากกว่า 400 โครงการที่อยู่ในการดูแล”

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ แสนสิริ และพลัสฯ ได้นำพนักงานจิตอาสา เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย  ร่วมด้วยมูลนิธิไม้ขาวยั่งยืน ขยายการทำงานในโครงการ Sustainable Together ในกิจกรรม  Beach Sweep ที่ จ.ภูเก็ต โดยมีการจัดเก็บขยะ คัดแยกขยะพื้นที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ณ  หาดลายัน เป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยคุณ Michelle Mouiile  ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไม้ขาวยั่งยืน เป็นผู้ให้ความรู้ในการเก็บขยะ  และการแยกขยะแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง กิจกรรมครั้งนี้ตั้งเป้าลดปัญหาขยะหลุดรอดสู่ทะเลและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้สมบูรณ์ ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว ใน จ.ภูเก็ต

โดยหมุนเวียนจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเป็นประจำตลอดทั้งปี กิจกรรมครั้งนี้สามารถเก็บขยะได้รวม 150 กิโลกรัม แยกเป็นประเภทแก้ว 41 กิโลกรัม ขยะพลาสติก 21.3 กิโลกรัม โลหะและอะลูมิเนียม 2.5 กิโลกรัม ขยะทั่วไป 70 กิโลกรัม และอื่นๆ  โดยได้ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองภูเก็ต นำไป Recycle และ Upcycle ต่อไป โดยนอกจากกิจกรรม Beach Sweep ที่จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดภูเก็ต โครงการในพื้นที่อื่นที่พลัสฯดูแล ก็ได้จัดให้มีกิจกรรม Community Sweep และ Waste To Worth เพื่อให้ลูกบ้านและชุมชนโดยรอบได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

ตัวแทนจากลูกบ้าน Sansiri Family คุณฉัตรลดา พิสิฎฐนรสีห์  ระบุว่า “กิจกรรมนี้ทำให้พื้นที่หาดลายันสะอาดขึ้น ถือว่าได้ทำสิ่งที่เป็นปรโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก โดยการเริ่มต้นแยกขยะให้ถูกประเภทตั้งแต่ที่คอนโดของตัวเองก่อนและทำได้ทุกวัน เหมือนได้ช่วยแม่บ้าน เจ้าหน้าที่เก็บขยะ และเป็นประโยชน์สำหรับ Recycling Center ในการจัดการขยะต่อไปด้วย”  

ด้านคุณ Anastasiia Stepanova กล่าวว่า “การร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมของภูเก็ตให้ดีขึ้น และดีใจที่มีองค์กรและบริษัทฯ ที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยส่วนตัวไม่เคยทิ้งขยะลงบนท้องถนนเลย เพราะคิดว่านี่เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องใส่ใจ และถ้ามีกิจกรรมแบบนี้ในครั้งต่อไ ก็ยินดีที่จะเข้าร่วมด้วยแน่นอน  เพราะนอกจากช่วยโลกแล้ว ยังได้ใช้เวลากับครอบครัว เพื่อนบ้าน อีกด้วย”

ทั้งหมดนี้นับเป็นก้าวสำคัญของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่วางรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับทุกชีวิตบนโลกใบนี้

แสนสิริยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าในพันธกิจสีเขียว โดยมีการปลูกฝังเรื่องความยั่งยืนให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจ มีการวางแผนระยะสั้น กลาง ยาว และดำเนินงานตามแผนงานอย่างเคร่งครัด มีการนำเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ มาผสานในการออกแบบโครงการของแสนสิริในจังหวัดนั้นๆ รวมถึงเจตนารมย์อันมุ่งมั่นในการสานต่อพันธกิจความยั่งยืนไปสู่ชุมชนและสังคมในทุกพื้นที่อีกด้วย

error: Content is protected !!