ข่าวสังคม » พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีการศึกษา 2566

30 มีนาคม 2024
231   0

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการจัดแสดงผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร พร้อมด้วยนายนิมิตร เอกวานิช ประธานสภาเทศบาลตำบลวิชิต ร่วมมอบวุฒิบัตร และฝ่ายบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วม

โดยในโครงการ ได้มีการนำเสนอวีดีทัศน์ การจัดการเรียนการสอนในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้ผู้ปกครองได้รับชมความน่ารักของบุตรหลาน พร้อมทั้งมีชุดการแสดงในพิธีเปิดโดยนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต 2 ขวบ รวมถึงพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ศูนย์ที่ 1 และศูนย์ที่ 2 ในระดับ 3 – 4 ปี และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมความสามารถของบุตรหลาน ผ่านผลงานการเรียนรู้ในหลากหลายหน่วยการเรียนรู้

error: Content is protected !!