ข่าวสังคม » พิธีมอบเกียรติบัตรและลาสิกขาสามเณร ในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเทศบาลตำบลวิชิต

พิธีมอบเกียรติบัตรและลาสิกขาสามเณร ในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเทศบาลตำบลวิชิต

3 เมษายน 2024
506   0

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 วัดเทพนิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พระครูกิตติญาณโกวิท เจ้าคณะตำบลตลาดเหนือ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต เป็นประธานพิธีฝ่ายฆารวาส ในพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีลาสิกขาสามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ปกครองสามเณร เข้าร่วม

error: Content is protected !!