ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.วังก์พง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลวิชิตต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.วังก์พง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5 เมษายน 2024
396   0

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ห้องประชุมระเงง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยนายวิเศษ สบายจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นำคณะโดยร้อยตำรวจเอกสายันห์ เผ่าพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในประเด็นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการบริหารจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อมูลต่างๆ

จากนั้นทางคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อาคารตะเภาใหญ่ ก่อนลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สวนศรีภูวนาถ) ศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต

error: Content is protected !!