ข่าวสังคม » สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ตจัดประชุมใหญ่ อัพเดทสถานการณ์การท่องเที่ยว

สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ตจัดประชุมใหญ่ อัพเดทสถานการณ์การท่องเที่ยว

20 เมษายน 2024
212   0

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายกองโทอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต นำโดย นางสิริกร บุญญสิริ นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต และมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คณะกรรมการ สมาชิกสมาคม เข้าร่วม

โดยนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และอัพเดทข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในการสนับสนุนงบประมาณจากการจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมเข้าพักโรงแรมร้อยละ 1 ให้กับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในการออกไปทำโรดโชว์ในตลาดต่างๆ ทั้งยุโรป เอเชีย และในประเทศ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาภูเก็ต

นอกจากนี้นายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผอ.ททท.สำนักงานภูเก็ต ได้มีการอัพเดทเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่ และแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน พร้อมทั้งปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงวันหยุดวันแรงงานที่นักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามา

ในส่วนของนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวถึงการเดินทางไปโรดโชว์ในช่วงปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งโปรแกรมที่จะเดินทางไปโรดโชว์ ทั้งต่างประเทศและในประเทศในโอกาสต่อไป

รวมไปถึงตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต ได้ให้ความรู้และอัพเดทเรื่องวีซ่านักท่องเที่ยว รวมทั้งการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวจากประเทศที่ทางประเทศไทยได้กำหนดให้เป็นประเทศที่ฟรีวีซ่า

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ภาคใต้ เขต 2 ได้อัพเดทความรู้เรื่องการจดทะเบียนบริษัทนำเที่ยว ก่อนที่จะปิดการประชุมภาคเช้าด้วย Travel Solution by Tour Affiriate ที่ช่วยเพิ่มยอดขาย และทำให้ธุรกิจคุณง่ายขึ้นด้วยปลายนิ้ว

นอกจากนี้ทางสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต ได้มีการประชุมใหญ่สมาชิก ประจำปี 2566 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 พร้อมทั้งแจ้งและสรุปเกี่ยวกับ งบการเงิน ทะเบียนสมาชิก กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น การฝึกอบรม Generative Ai และการใช้เครื่องมือออนไลน์ เช่น Canva รวมไปถึงการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ และรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเห็นจากสมาชิกสมาคมฯ อัพเดทข้อมูลใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์ของสมาชิกเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขายต่อไป

error: Content is protected !!