ข่าวสังคม » เปิดตัว “สมาคมเภสัชกรชุมชนภูเก็ต” ยกระดับวิชาชีพ และประสิทธิภาพในการใช้บริการ

เปิดตัว “สมาคมเภสัชกรชุมชนภูเก็ต” ยกระดับวิชาชีพ และประสิทธิภาพในการใช้บริการ

21 เมษายน 2024
267   0

วันที่ 21 เมษายน 2567 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ภูเก็ต นายอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดสมาคมเภสัชกรชุมชนภูเก็ต และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมีนายสมสุข สัมพันธ์ประทีป, รองนายกแทพย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, นายสมพงษ์ อภิรมย์รักษ์ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย), นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต, นายณัฐพล สุขโหตุ นายกสมาคมเภสัชกรชุมชนภูเก็ต, คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมประชุมวิชาการฯ

นายณัฐพล สุขโหตุ นายกสมาคมเกสัชกรชุมชนภูเก็ต กล่าวว่า การจัดตั้งสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาชีพของเภสัชกรชุมชน, ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มพูนวิชาการทางเภสัชกรรมชุมชน, ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก, ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก, ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในวิชาชีพเภสัชกรชุมชนและให้องค์ความรู้แก่ประชาชนและองค์กรอื่นๆ ในเรื่องเกี่ยวกับงานเภสัชกรรมชุมชน,

เพื่อคุ้มครองประชาชนและสมาชิกจากงานเภสัชกรรมชุมชน, สนับสนุนการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม และร่วมมือกับองค์กรอื่นในงานค้านสาธารณสุขเพื่อประโยชน์สาธารณะ ส่วนของการจัดประชุมวิชาการนั้น เพื่อให้เภสัชกรได้ตระหนักถึงความสำคัญ และทราบถึงการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลในร้านขายยา พร้อมทั้งเก็บหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 หน่วยกิตด้วย

“ก่อนที่จะมีการจัดตั้งเป็นสมาคมฯ ได้มีการตั้งเป็นชมรมเภสัชกรชุมชนภูเก็ตมาเป็นเวลา 10 ปี โดยมีสมาชิกฯ 500 คน ซึ่งการยกระดับขึ้นมาเป็นสมาคมฯ นั้น เพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและภาครัฐ รวมถึงร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม ยกระดับวิชาชีพของเภสัชกรรมของจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนผู้บริดภคได้รับประโยชน์มากที่สุด”

นายณัฐพล กล่าวถึงปัญหาที่พบบ่อยของร้านขายยา ว่า จะเป็นเรื่องของการแขวนป้ายในร้านยา ทางสมาคมฯ มีการพูดคุยกันถึงการจัดอบรมเภสัชกรที่จบใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เป็นการเติมเภสัชกรเข้ามาในวิชาชีพนี้เนื่องจากปัจจุบันความต้องการเภสัชกรสูงมาก ปัจจุบันเภสัชกรที่เปิดร้านขายยามีจำนวนประมาณ 600 ร้าน ในจำนวนดังกล่าวประมาณ 200 ร้านอยู่ในพื้นที่หาดป่าตอง

error: Content is protected !!