ข่าวสังคม » แมงกะพรุนหัวคว่ำ เกิดขึ้นมาได้อย่างไร หาดูได้ที่อควาเรีย ภูเก็ต

แมงกะพรุนหัวคว่ำ เกิดขึ้นมาได้อย่างไร หาดูได้ที่อควาเรีย ภูเก็ต

23 เมษายน 2024
140   0

แมงกะพรุนหัวคว่ำ หรือ แมงกะพรุนกลับหัว ในระยะโตเต็มวัยเรียกว่า เมดูซ่า เมดูซ่าตัวผู้จะปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ออกสู่แหล่งน้ำ ซึ่งจะไปผสมพันธุ์กับไข่ของตัวเมีย จากนั้นตัวเมียจะปล่อยไข่เหล่านี้เป็นตัวอ่อนพลานูลา ซึ่งเกาะติดกับพื้นผิวแข็ง เช่น รากโกงกางหรือท่าเทียบเรือ จนกลายเป็นติ่งเนื้อ

ระยะติ่งเนื้อจะมีลักษณะคล้ายกับดอกไม้ทะเลขนาดเล็ก และเมื่อสภาพของน้ำเหมาะสม ติ่งเนื้อจะผ่านการสืบพันธุ์แบบ ไม่อาศัยเพศในกระบวนการที่ เรียกว่า สโตรบิเลชั่น มีเรื่องแมงกะพรุน ให้ศึกษาอีกมาก มาเจอกันที่ อควาเรียภูเก็ต ชั้น บี 1 เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า โซน Station Aquarius กับวงจรแมงกะพรุนที่หาดูยาก

The adult stage of a jellyfish is called the medusa. The male medusae will release their reproductive cells into the water column, which will than fertilize the female’s eggs. The female will then release these eggs as planula larvae, which attach to a hard substrate such as mangrove roots or jetties, becoming what is called a polyp.

The polyp stage looks similar to a small sea anemone, and when the water conditions are suitable, the polyp will go through asexual reproduction in a process called strobilation. This is the budding of the medusae stage from a polyp, and multiple medusae can come from a single polyp.

error: Content is protected !!