ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

เทศบาลตำบลวิชิตต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

27 เมษายน 2024
151   0

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต และลงพื้นที่ไป ศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต และศูนย์พักหายใจ เขาล้อม เทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภายใต้โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ที่ช่วยเหลืองานของอบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในประเด็นการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลวิชิต โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อมูลต่างๆ

error: Content is protected !!