ข่าวสังคม » อควาเรียภูเก็ต มอบเครื่องทำความเย็นเพื่อเต่ามะเฟือง

อควาเรียภูเก็ต มอบเครื่องทำความเย็นเพื่อเต่ามะเฟือง

29 เมษายน 2024
155   0

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน บริษัท อควาวอล์ค (ประเทศไทย) จำกัด หรือ อควาเรียภูเก็ต โดยการนำของ Mr.Vicky Lethirapathy Senior Vice President พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้นำเครื่องทำความเย็น ( ชิลเลอร์ ) ไปมอบให้กับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน โดยมีนายหิรัญ กังแฮ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ เป็นตัวแทนรับมอบ และเป็นผู้ดูแลอนุบาลเต่ามะเฟืองที่ได้มาจากการวางไข่ของเต่ามะเฟือง ซึ่งขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และการดูแลเต่ามะเฟืองนั้นเป็นเรื่องยากและละเอียดอ่อน อากาศที่ร้อนขึ้นในปัจจุบันก็มีส่วนที่ทำสำคัญต่อการอยู่รอดของเต่ามะเฟือง

Mr.Vicky Lethirapathy Senior Vice President กล่าวว่า ด้วยบริษัท อควาวอล์ค (ประเทศไทย) จำกัด หรือ อควาเรียภูเก็ต มีนโยบายในการทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบของ CSR และการร่วมกิจกรรมสาธารณะต่างๆ และในครั้งนี้ ทางบริษัทร่วมสนับสนุนจัดซื้อเครื่อง ทำความเย็น ( ชิลเลอร์ ) เพื่อประโยชน์ในการดูแลเต่ามะเฟือง ของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน

ปัจจุบันเต่ามะเฟืองจัดอยู่ในสถานภาพการอนุรักษ์ในระดับโลก คือ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU) โดย IUCN และสถานภาพการอนุรักษ์ในประเทศไทยเป็น “สัตว์ป่าสงวน” ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 อควาเรียภูเก็ตขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ สนับสนุนการเพิ่มจำนวนของเต่ามะเฟืองในท้องทะเลไทย และได้เห็นการกลับมาวางไข่ให้มากขึ้นในอนาคตโดยการร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

error: Content is protected !!