ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตเปิดโครงการสุนัตในเด็กและเยาวชนในตำบลวิชิต

เทศบาลตำบลวิชิตเปิดโครงการสุนัตในเด็กและเยาวชนในตำบลวิชิต

1 พฤษภาคม 2024
146   0

ในระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2567 มีนายวิเศษ สบายจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาอบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิต คณะกรรมการสปสช.ทต.วิชิต ผู้นำศาสนา ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม.ตำบลวิชิต ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนเข้าร่วม

สำหรับโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลวิชิต เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนและประชาชนที่มีความเสี่ยงสามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขโดยการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนจากการทำหัตถการโดยใช้แพทย์แผนปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อให้ความรู้ รณรงค์และสร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคโดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โดยได้ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เรื่อง การเตรียมร่างกาย ก่อน หลังทำหัตถการขลิบ รวมถึงการป้องกันโรคติดต่อแก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เพื่อให้มีความรู้และเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองในการป้องกันโรค และดำเนินการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายแก่เด็กและเยาวชน

เพื่อมุ่งหวังอย่างยิ่งให้กลุ่มเด็กเยาวชนและประชาชนที่มีความเสี่ยงสามารถเข้ารับบริการสาธารณสุข เด็ก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้ ตระหนัก มีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงภาคีเครือข่ายได้รับองค์ความรู้โดยบูรณาการเป็นวิถีอิสลามกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่กลุ่มเสี่ยง โดยการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายได้อย่างทั่วถึง ปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการเกิด และลดการเกิดโรคติดเชื้อ HPV (Human papillomavirus) ในผู้ชาย และลดการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในหญิงได้อีกด้วย

error: Content is protected !!