ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ป่าโมง อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลวิชิตต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ป่าโมง อุบลราชธานี

3 พฤษภาคม 2024
145   0

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สวนศรีภูวนาถ) ศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จังหวัดอุบลราชธานี

ภายใต้โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในประเด็นการบริหารจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ พร้อมตอบข้อซักถามประเด็นปัญหาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

error: Content is protected !!