ข่าวสังคม » ข่าวประชาสัมพันธ์โรงรับจำนำเทศบาลตำบลวิชิต

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงรับจำนำเทศบาลตำบลวิชิต

5 พฤษภาคม 2024
148   0

ช่วงนี้จะเข้าสู่ช่วงเปิดภาคเรียนของน้องๆ ในปีการศึกษา 2567 ทางสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวิชิต ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อต้อนรับเปิดเทอม ปี 2567 ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567

เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.25 / เดือน

เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 1 / เดือน

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. (หยุดเสาร์ – อาทิตย์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานธนานุบาล เทศบาลตำบลวิชิต หมายเลขโทรศัพท์ 076-390120

error: Content is protected !!