ข่าวสังคม » ทต.วิชิต ร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2567

ทต.วิชิต ร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2567

14 พฤษภาคม 2024
122   0

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ห้องประชุมเซ้าท์ซีเพิร์ล ชั้น 2 โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยนายนิมิตร เอกวานิช ประธานสภาเทศบาลตำบลวิชิต และนายธนวัฒน์ เทวเดช ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2567

โดยมีนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

error: Content is protected !!